دانستنی های دکوراسیون داخلی

دانستنی های دکوراسیون داخلی

361  تعداد بازدید  |  یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1395

دکوراسیون داخلی عبارت است از: هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه در آمدن رنگ ها،اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان به صورت هنرمندانه.

دکوراسیون داخلی همانند سایر هنرها،دارای سبک و ریزه کاری های متفاوتی است که بر اساس سلیقه ها و نیازهای دوران ،دستخوش تغییر می شوند.

معماری داخلی آفرینش فضاست،فضایی که در عین زیبا و خاطره انگیز بودن عملکرد و کارآمد نیز باشد.